DRZEWA GENEALOGICZNE

drzewoObrazekNaszym klientom oferujemy kompleksową usługę polegającą na możliwie jak najdokładniejszym odtworzeniu drzewa genealogicznego oraz zgromadzeniu informacji na temat objętych nim osób. Informacje te dotyczyć mogą dat i miejsc urodzenia i śmierci, miejsca zamieszkania, wykonywanego zawodu, stanu majątkowego, powiązań rodzinnych, itd. Klient otrzymuje wieloaspektową, usystematyzowaną i udokumentowaną wiedzę na temat swych przodków.

To, jak wielu danych będziemy poszukiwać i jak głęboko w przeszłość sięgniemy, zależy od indywidualnych oczekiwań klienta. W umowie zobowiązujemy się w zamian za wyznaczoną kwotę do przedstawienia określonego zakresu informacji. Jeśli po ich otrzymaniu klient będzie zainteresowany dalszymi badaniami, kolejne kroki – oraz ich wycena – będą z nim uzgadniane na bieżąco.

Dla osób nie mających bardzo sprecyzowanych oczekiwań, lecz zainteresowanych poznaniem możliwie szerokiej historii swojej rodziny, przygotowaliśmy ofertę standardową. Obejmuje ona dwa pakiety do wyboru. Ich specyfikacja wyświetli się po kliknięciu na odpowiedni pakiet w menu na górze.