PAKIET I

Pakiet I w ofercie standardowej obejmuje odtworzenie drzewa genealogicznego obejmującego cztery pokolenia ponad to, co znane jest klientowi, w tym przynajmniej 14 osób w linii prostej. W ramach Pakietu I zapewniamy wydruk drzewa genealogicznego na papierze fotograficznym w wymiarach około 1,5m x 1m oraz kopie wszystkich odnalezionych dokumentów.
Cena Pakietu I to 4 000 zł, w czym mieści się zaliczka w wysokości 1 200 zł. Jeśli nasze badania nie przyniosą spodziewanych rezultatów i nie uda nam się przedstawić informacji o co najmniej 14 osobach z linii prostej albo też nie uda nam się sięgnąć na cztery pokolenia wstecz, wówczas pobieramy odpowiednio mniejszą opłatę, zgodnie z poniższą tabelą.

Pakiet I – cena w zależności od ilości informacji ustalonych ponad przekazane przez zamawiającego

liczba odnalezionych przodków w linii prostej liczba wszystkich odnalezionych osób liczba pokoleń cena
poniżej 4 poniżej 8 0-1 0 zł (zwrot zaliczki)
co najmniej 4 co najmniej 8 1 1200 zł (tylko zaliczka)
co najmniej 9 co najmniej 18 co najmniej 2 1200 zł zaliczki + 1800 zł dopłaty
co najmniej 14 co najmniej 28 co najmniej 4 1200 zł + 2800 zł dopłaty