PAKIET II

Pakiet II obejmuje odtworzenie drzewa genealogicznego w maksymalnym wymiarze możliwym do ustalenia w przyjętym terminie. Jako minimum zobowiązujemy się do dotarcia do pięciu pokoleń wstecz ponad to, co znane jest klientowi. Liczba osób, których dane uda się ustalić, może się znacznie wahać, jednak z naszego doświadczenia wynika, że nie powinna spaść poniżej 22 osób w linii prostej oraz 100 osób w liniach bocznych. Często jednak udaje się ustalić informacje sięgające w przeszłość jeszcze dalej (na przykład sześć lub siedem pokoleń) i obejmujące ponad 200 osób, z czego 30, a nawet 40 w linii prostej.

W ramach Pakietu II oferujemy również kopie wszystkich odnalezionych dokumentów, wydruk drzewa genealogicznego na płótnie malarskim (z możliwością oprawienia za dodatkową opłatą) oraz sporządzenie broszury prezentującej najważniejsze informacje o wszystkich uwzględnionych w drzewie osobach z linii prostej.

Cena Pakietu II to 5 500 zł, w czym mieści się zaliczka w wysokości 2 000 zł. Jeśli nasze badania nie przyniosą spodziewanych rezultatów i nie uda nam się przedstawić informacji o co najmniej 22 osobach z linii prostej albo też nie uda nam się sięgnąć na pięć pokoleń wstecz, wówczas pobieramy odpowiednio mniejszą opłatę, zgodnie z poniższą tabelą.

Pakiet II – cena w zależności od ilości informacji ustalonych ponad przekazane przez zamawiającego

liczba odnalezionych przodków w linii prostej liczba wszystkich odnalezionych osób liczba pokoleń cena
poniżej 9 poniżej 18 poniżej 2 0 zł (zwrot zaliczki)
co najmniej 9 co najmniej 18 2 2000 zł (tylko zaliczka)
co najmniej 14 co najmniej 28 4 2000 zł zaliczki + 1500 zł dopłaty
co najmniej 22 co najmniej 44 co najmniej 5 2000 zł + 3500 zł dopłaty

Klient, który wykupił Pakiet I, może po zapoznaniu się z wynikami naszej pracy zdecydować o jego rozszerzeniu do poziomu Pakietu II. Dodatkowa opłata wynosi w takim przypadku 2 500 zł.
Czas oczekiwania na wyniki naszej pracy to 4 miesiące w przypadku Pakietu I oraz 6 miesięcy w przypadku Pakietu II.